WEBSHOP DOCUMENT HERROEPING


Beste,


U hebt 14 dagen de tijd om uw product terug te sturen

indien U niet tevreden bent om één of andere reden.

Het produkt moet wel teruggestuurd worden in de staat

dat U het ontvangen hebt.

Het mag niet gebruikt zijn geweest.

U kunt dit document uitprinten en bij uw zending

toevoegen.

De portkosten om terug te sturen worden door U

gedragen.

Modelformulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)- Aan [naam, adres, e-mailadres webwinkel]:


- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)


- Besteld op(*)/Ontvangen op(*)


- Naam/Namen consument(en)


- Adres consument(en)


- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


- Datum(*) Doorhalen wat niet van toepassing is